دانشجویان گفتار درمانی همدان ۸۸

وظیفه یک گفتاردرمانگر کمک به افرادیست که دچار اختلالات تکلم هستند تا این بیماران نیز مانند سایرین از گفتار طبیعی بر خوردار شوند

(1چراغ اؤز دیبینه ایشق وئرمز

شرح : چراغ به نزدیکان خود روشنایی نمی دهد .                             

کنایه از کسانی است که با وجود مستحق در اطرافیان خود فقط دیگران از وجود او بهره مند می شوند .

(2قویی گازان اوزون درینده گوره ر

شرح : چاه کن همیشه خودش را در ته چاه می بیند . 

چاه کن همیشه ته چاه است .

چاه مکن بهر کسی                     اول خودت دوم کس

(3آتی آتین یانیندا باغلاسان یا هایین گوتورور یا هویین

شرح : اسب را کنار اسب دیگر ببندند یا خلقش را می گیرد و یا خویش را. 

تاثیر صحبت همنشینان به هم است.

ترا از برگ گل هر چند دامن پاکتر باشد          مشو با ناکسان همدم که صحبت را اثر باشد

(4آز یاشا - آزاد یاشا - انسان یاشا

شرح : کم زندگی کن ولی آزاد و انسان زندگی کن . 

کسانیکه زندگی اندک در آزادی را به عمر طولانی در ذلت ترجیح میدهند 

(5داما داما گول اولار - دادا دادا هیچ اولار

شرح : با چکه چکه کردن استخر ( دریاچه ) درست می شود و با مزه مزه کردن هیچ ( تمام ) می شود.

معادل : قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود در فارسی می باشد .

نوشته شده در چهارشنبه 23 تیر 1389ساعت 18:50 توسط سهیلا نظرات (5)


Design By : Pichak