دانشجویان گفتار درمانی همدان ۸۸

وظیفه یک گفتاردرمانگر کمک به افرادیست که دچار اختلالات تکلم هستند تا این بیماران نیز مانند سایرین از گفتار طبیعی بر خوردار شوند

.انانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند عمده ی ادمها.حضورشان مبتنی بر فیزیک است.تنها با لمس ابعاد جسمانی انهاست که قابل فهم میشوند.بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارن

2.انانی که وقتی هستند نیستند و وقتی که نیستند هم نیستند مردگانی متحرک در جهان.خودفروختگانی کههویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته اند.بی شخصیت اند و بی اعتبار.هرگزبه چشم نمی ایند.مرده و زنده شان یکیست.

3.انانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند ادمهای معتبر و با شخصیت.کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان  هم تاثیرشان را میگذارند .کسانی که همواره به خاطر ما میمانند.دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

4. انانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هستند شگفت لنگیزترین ادمها .در زمان بودنشان چنلن قدرتمند و با شکوهند که ما نمیتوانیم حضورشان را در یابیم .اما وقتی از پیش ما میروند نرم نرم اهسته اهسته درک میکنیم .باز میشناسیم.میفهمیم که انان چه بودند چه میگفتند و چه میخواستند.ما همیشه عاشق این ادمها هستیم هزار حرف داریم برایشان .اما وقتی در برابرشانقرار میگیریمقفل بر زبانمان میزنند.اختیار از ما سلب میشودسکوت میکنیم و غرقه در حضور انان میشویم و درست در زمانی که میروندیادمان می اید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم.شاید تعداد اینها در زندگی هرکدام از ما به تعداد لنگشتان یک دست هم نرسد

دکتر شریعتی

نوشته شده در یکشنبه 14 شهریور 1389ساعت 08:40 توسط نسیم نظرات (0)


Design By : Pichak